Targi Rolnicze Drukuj Email

Polagra-PREMIERY - 11-14.02.2010 r.

Wiosenne debiuty tuż, tuż. Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-PREMIERY, które odbędą się w dniach 11-14 lutego, niewątpliwie będą największą halową prezentacją maszyn rolniczych w Polsce. Swój udział zapowiedziała zdecydowana większość firm działających w sektorze rolniczym, w tym praktycznie wszyscy liderzy i najbardziej opiniotwórcze instytucje branżowe.
Jestem przekonany, że otwierająca sezon targów rolnych Polagra-PREMIERY będzie bardzo przydatna dla wszystkich zainteresowanych najnowszą techniką. W jednym miejscu, w dogodnym terminie, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentowane będą najnowsze propozycje firm produkujących maszyny i urządzenia techniczne. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia targów Polagra-Premiery, do udziału w seminariach i konferencjach, do zapoznania się z najnowszą techniką. Warto w lutym przyjechać do Poznania, gdyż impreza ta odbywa się co dwa lata i następna będzie dopiero w 2012 roku.”
Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
PODZIAŁ TEMATYCZNY TARGÓW
-
11 luty - „DZIEŃ AGROSPECJALISTY"
- 12 luty - „EUROPEJSKI DZIEŃ MŁODEGO ROLNIKA"
źródło: www.polagra-premiery.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ważne wydarzenia targów FARMA 2009

Wczoraj popołudniu (t.j. 09.10.09) na terenie MTP odbywały się rozmowy robocze zorganizowane w ramach seminarium objętego patronatem min

istrów rolnictwa Polski i Niemiec, poświęconego problematyce bioenergii w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu. W dyskusji głos zabierali przedstawiciele obu ministerstw oraz eksperci w zakresie rolnictwa, środowiska i inżynierii energetycznej. W konferencji uczestniczyli także praktycy. Ustalono tematykę dalszych prac Polsko - Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Surowców Odnawialnych (GE-POIT).

Minister Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na rynku zbóż i mleka oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Zwiedzając targi FARMA 2009 minister M. Sawicki oglądał, zaaranżowane zgodnie z aktualnymi europejskimi trendami w hodowli, 3 nowoczesne budynki inwentarskie: oborę, kurnik i chlewnię. W ramach przedstawiania innowacyjnych rozwiązań minister obejrzał pokaz działania czterodrożnego aparatu udojowego, który posiada unikatową formę indywidualnego odprowadzania mleka – oddzielnie z każdej ćwiartki wymienia krowy. Zapoznał się również z komputerowo sterowanym systemem żywienia trzody chlewnej oraz innowacyjnym systemem wstępnego schładzania mleka.

W godzinach wieczornych odbyła się gala Złotych Medali Międzynarodowych Targów Farma. Złote Medale przyznawane są od 1979 roku i cieszą się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowią cenioną formę promocji i doskonały, bardzo chętnie wykorzystywany przez firmy, instrument marketingowy. Na tegorocznej FARMIE otrzymało je 4 wystawców. Nagrody otrzymali także laureaci konkursu „Acanthus Aureus", który od 2003 roku organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie. W tym roku statuetką Złotego Akanta otrzymało również stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy. Nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej.

Podczas Gali puchar z rąk ministra Marka Sawickiego otrzymał. prof. dr hab. Jędrzej Krupiński dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, za przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Wręczając puchar minister Marek Sawicki powiedział, że przygotowany i wdrożony system stanowi praktyczne rozwiązanie aktualnego problemu, jakim jest konieczność ochrony zasobów genetycznych wynikająca z Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej. „Na uwagę zasługuje kompleksowe podejście Instytutu do problematyki ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Przygotowanie i wdrożenie systemu wymagało nakładu pracy skierowanego na zidentyfikowanie zasobów genetycznych w postaci konkretnych ras zwierząt gospodarskich, które wymagają ochrony w związku z trudnościami w konkurowaniu z rasami wysokowydajnym.” - podkreślił. W oparciu o zebrane informacje IZ-PIB opracował programy ochrony zasobów genetycznych stanowiące podstawę realizacji ochrony poszczególnych ras, odmian i linii zwierząt gospodarskich.

Dziś (t.j. 10.10.09) minister Marek Sawicki uczestniczył w 3. debacie politycznej organizowanej corocznie podczas targów FARMA przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Celem tych spotkań jest omawianie najistotniejszych spraw polskiego rolnictwa. Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele partii politycznych, których kluby są w obecnym Sejmie. Tegoroczna debata odbywała się pod hasłem „ Przyszłość polskiego rolnictwa w dobie kryzysu ekonomicznego”. Minister Marek Sawicki powiedział, że jedną z najważniejszych spraw dla przyszłości naszego rolnictwa jest dywersyfikacja eksportu. „ Eksport rolno - spożywczy wynosi około 10 mld euro rocznie, a w tym roku, za 7 miesięcy, saldo wynosi już 1,3 mld euro. To pokazuje jak ważna jest dbałość o rynki trzecie. Prowadzimy intensywne prace w celu otwarcia rynków wschodnich. Eksperci z Singapuru już niedługo dokonają przeglądu naszych zakładów, a z Chin najprawdopodobniej w marcu przyszłego roku. Z Wietnamem dyskutujemy jeszcze warunki eksportu.” – podkreślił.

Uporządkowane łańcucha żywnościowego, to kolejny problem naszego rolnictwa. „Chcemy, aby kształtowanie cen na poszczególnych jego ogniwach było bardziej przejrzyste” - powiedział szef resortu. Ważna sprawa to także możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów przez samych rolników. „W Europie mamy nadprodukcje żywności, dlatego jej część należy przeznaczyć na energię odnawialną" - powiedział minister Marek Sawicki. Szef resortu poinformował o ukończeniu bardzo przewlekłego procesu notyfikacji Programu pomocowego N580/2008 Polska – pomoc operacyjna dla biopaliw, który zakłada zwiększenie ulgi akcyzowej, zniesienie opłaty transportowej zawartej w cenie paliwa dla estrów stanowiących samoistne paliwo oraz możliwość odpisu od podatku dochodowego dla wytwórców biokomponentów i biopaliw. Minister podkreślił, że Polska oczekuje opublikowania tego dokumentu w Dzienniku Urzędowym KE.

W czasie ożywionej dyskusji minister M. Sawicki podkreślił swoją determinację w zakresie szybkiego i trwałego rozdysponowania rolnikom zasobów ziemi. „To ostatni moment, gdy cena ziemi jest dostępna dla rolników. Po 2012 roku ceny szybko pójdą w górę.
Inne tematy poruszane przez dyskutantów to: program owoce w szkole, KRUS, wysokość dopłat bezpośrednich i powstawanie grup producenckich.
Kolejna debata została zapowiedziana na przyszły rok, a jej tematem będzie podsumowanie 4 ostatnich lat.

Natomiast następna edycja targów Farma planowana jest na 10-13 lutego 2011 r. i odtąd targi te będą się odbywać w cyklu dwuletnim.

Źródło: www.minrol.gov.pl


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Targi Polagra Food 2009

W dniach 14-17 września br. Poznań jest miejscem spotkań przedstawicieli wszystkich sektorów przemysłu spożywczego i handlu. Równolegle z targami o 25-letniej już tradycji – Polagra-Food odbywają się w tym roku Międzynarodowe Targi Gastronomii Gastro Trendy, a także Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech, Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności oraz Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood.

Na targach swoje produkty prezentuje ponad 800 wystawców z 30 krajów świata m.in.: Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Ukrainy oraz Włoch. Targowa ekspozycja zajmuje w tym roku niemal
18 000 metrów kwadratowych.

Honorowy patronat nad targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

15 września br., w ramach targów Polagra Food, odbyło się polsko-chińskie seminarium na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie tego spotkania wygłoszono referaty dotyczące rozwoju wsi polskiej i chińskiej oraz bilateralnej współpracy weterynaryjnej, odbyły się prezentacje z zakresu promocji produktów rolno-spożywczych obu krajów. Przedstawiono również wybrane chińskie przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej. W seminarium uczestniczył Marian Zalewski, Podsekretarz Stanu w MRiRW. Podczas spotkania Prezes ARR Władysław Łukasik przedstawił działania Agencji Rynku Rolnego wspierające konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego.

Ekspozycja targów Polagra-Food podzielona jest na cztery specjalistyczne salony wystawiennicze: Salon Wyrobów Spożywczych i Napojów, Salon Win i Alkoholi, Salon Wyposażenia Sklepów oraz Salon Franchisingu. Polagra-Food to nie tylko miejsce prezentacji nowości rynkowych, ale także forum spotkań przedstawicieli firm działających w sektorze rolno-spożywczym. Targi Polagra-Food są również platformą nawiązywania współpracy między producentami i handlowcami.

Na targowych gości czekają produkty najwyższej jakości, tradycyjne specjały, wędliny, nabiał, wyroby piekarnicze i cukiernicze, wina i nalewki spełniające wymagania największych koneserów. Można tu zobaczyć także najnowsze technologie w branży spożywczej i gastronomicznej, widowiskowe pokazy, prestiżowe konkursy kulinarne oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych i konferencjach naukowych.

 

Źródło: www.arr.gov.pll

 

Rolnicze wieści

 • Rosja: Produkcja mleka od stycznia do czerwca br.wzrosła o 1,6 proc.
  Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wielkość produkcji mleka we wszystkich kategoriach gospodarstw wyniosła 15,52 mln ton, czyli o 1,6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2017 r.
 • Program Manitou Reduce z nowymi funkcjami
  Projekt Reduce, portal internetowy stworzony przez firmę Manitou w w 2013 r. ,właśnie został rozszerzony o kilka nowych ciekawych funkcji, które mogą okazać się przydatne nie tylko dla obecnych ale także nowych klientów firmy.
 • Czerń zbóż obniża jakość ziarna
  Czerń zbóż to nie tylko brzydki, czarny łan. Grzyby powodujące tę chorobę obniżają wartość technologiczną ziarna, a kiedy leży ono w magazynie, szybko rozwijają się na nim pleśnie.
 • Preparaty do walki z zarazą
  Wśród wielu chorób atakujących uprawy ziemniaka dominującą jest zaraza ziemniaka. Choroba spowodować może obniżenie plonu bulw odmian wrażliwych (poniżej 4 w skali 9-stopniowej) nawet o 70 proc., a przy braku chemicznej ochrony - nawet uniemożliwić zebranie jakiegokolwiek plonu.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.