Korzystne dla rolników zmiany w realizacji PROW 2007-13. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W czwartek, 21 maja, odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego poświęcona zaawansowaniu wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. W spotkaniu z dziennikarzami brali również udział sekretarz stanu Kazimierz Plocke, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Minister Marek Sawicki poinformował o zmianach w ramach PROW 2007 – 2013. „80 procent zmian zostało już uzgodnionych z Komisją Europejską i po wydaniu stosownych aktów prawnych zostaną one zrealizowane” – powiedział szef resortu rolnictwa. Dotyczy to m.in. działania „Renty strukturalne” w powiązaniu z działaniem „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Minister Marek Sawicki poinformował, że do tej pory środki z PROW 2007-13 zostały wykorzystane w 12 procentach co oznacza, że resort rolnictwa jest liderem w wydatkowaniu Unijnych środków z tej perspektywy finansowej.

Minister Marek Sawicki poinformował, że wspólnie ze związkami rolniczymi, a zwłaszcza Krajowym Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych, udało się przekonać Komisję Europejską do przesunięcia środków w ramach PROW 2007-13, dzięki czemu ”na 99%” jak zaznaczył, będzie możliwe kontynuowanie przyznawania „Rent strukturalnych”. Na nowe renty zostanie przeznaczonych 350 milionów euro a jeśli dalsze starania o powiększenie tej puli także zyskają akceptację Brukseli będzie na ten cel 362 miliony euro. Minister podkreślił jednocześnie, że przyznawanie „Rent strukturalnych” będzie teraz ściślej niż do tej pory powiązane z poprawą struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Gospodarstwa powstające na bazie przekazywanych za „Renty strukturalne” będą musiały mieć areał większy od średniej krajowej. Wyjątek będzie uczyniony tylko dla rolników, którzy będą korzystali ze wsparcia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Młodzi rolnicy będą mieli 3 lata na osiągniecie takiej wielkości gospodarstwa.

Szef resortu rolnictwa przekazał też dobre wiadomości dla wnioskodawców starających się o uzyskanie dotacji z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Rolnicy, którzy złożyli wnioski w tegorocznym naborze starają się w sumie o 3,8 miliarda zł., co oznacza wykorzystanie przewidzianej w tym naborze puli środków w 151% i wielu z nich nie mogłoby liczyć na uzyskanie pieniędzy. Jednak jak powiedział minister dotacje będą mogli dostać wszyscy wnioskujący, którzy złożyli dobrze wypełnione wnioski i spełniają kryteria uzyskania tej pomocy. Stanie się tak, gdyż minister przewiduje zwiększenie wielkości środków na zaspokojenie oczekiwań rolników. Przeznaczy na ten cel niewykorzystane środki z poprzedniego naboru a ponadto dołoży jeszcze około 100 mln. euro, ze 170 mln euro jakie Polska otrzymała z UE na tzw. „Nowe wyzwania w rolnictwie w latach 2009-10”.

Marek Sawicki zapowiedział również przeprowadzenie w końcu roku „uzupełniających” naborów wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizacje gospodarstw” dla gospodarstw z południowo-wschodniej Polski. Jak poinformował o dotacje w wysokości 300 tysięcy złotych będą mogły ubiegać się „zespoły kilku gospodarstw” niekoniecznie stanowiących grupy producenckie. Ten uzupełniający nabór ma pozwolić na to by ze wsparcia mogły skorzystać małe gospodarstwa, które do tej pory nie miały szans na spełnienie wymogu osiągania w ciągu roku dochodu w wysokości 4 esu. Tworzenie „zespołów” w celu uzyskania wsparcia, zdaniem ministra, pozwoli powrócić do tradycji wspólnego działania na wsi i większej współpracy rolników.

Po czwartkowej konferencji powinni być zadowoleni także przedsiębiorcy z branży rolno spożywczej, którzy złożyli wnioski o dotacje na „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, ponieważ także w tym wypadku wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski i spełniają kryteria uprawniające do uzyskania pieniędzy na rozwój firm dostaną pieniądze mimo, że pula środków jak wynika ze złożonych wniosków jest wykorzystana w 159%. Minister M. Sawicki także w tym wypadku zwiększy środki na zaspokojenie oczekiwań wnioskodawców.

Zwiększenie puli środków na „modernizację” i na „Zwiększenie wartości dodanej…” wynika jak powiedział minister „z potrzeby premiowania aktywnych”. Poinformował też, że w kolejnych naborach na „Zwiększenie wartości dodanej…” będzie możliwość uzyskania wsparcia w wysokości do 50 milionów złotych na tworzenie „Regionalnych centrów dystrybucji”, których powstanie wzmocni pozycję producentów rolnych w stosunku do handlowców. Marek Sawicki zapowiedział też, że w przyszłych naborach na „Zwiększenie wartości dodanej” będzie się można starać o wsparcie do 10 milionów zł a nie jak do tej pory do 20 milionów zł. jest to wynikiem tego, że bardzo niewielu wnioskodawców starło się o więcej niż 10 milionów.

Minister Marek Sawicki poinformował również o sposobie podziału dodatkowych środków na nowe, kluczowe wyzwania dla europejskiego rolnictwa, które zostały przyznane Polsce w kwocie 169 mln. euro. Proponowany podział będzie kształtował się następująco: 60 % środków na restrukturyzację sektora mleczarskiego, a po 20 % na wsparcie małej retencji oraz rozwoju urządzeń do wykorzystania energii odnawialnej.

Minister Marek Sawicki zapowiedział też, że następne nabory wniosków na uzyskanie wsparcia z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą się odbywały w sposób ciągły, czyli do czasu wykorzystania przewidzianych środków w całości. Do tej pory nabory odbywały się w określonym czasie. Ponadto w przypadku „mikroprzedsiębiorstw” 300 tysięcy dotacji będzie można uzyskać już przy stworzeniu 3 miejsc pracy a do tej pory, żeby uzyskać tak wysokie wsparcie trzeba było stworzyć co najmniej 5 miejsc pracy. Bez zmian pozostanie wymóg utrzymania nowego miejsca pracy przez 2 lata. W przypadku działania „ Ułatwianie startu młodym rolnikom” zostanie zwiększona jednorazowa premia z obecnych 50 tysięcy zł. do 75 tysięcy zł. Jednocześnie w województwach, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa znacznie przewyższa średnią krajową do uzyskania premii wystarczać będzie posiadanie gospodarstwa o obszarze odpowiadającym średniej krajowej.

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke poinformował, że 29 maja br. wejdzie w życie ustawa z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa ta stanowi podstawowy akt prawny umożliwiający wdrażanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Środki przeznaczone na ten Program Operacyjny to ponad 978 mln. euro. Ustawa przewiduje zaliczki dla beneficjentów, którym przyznawana będzie pomoc finansowa z tego programu. W ramach Programu Rybactwo realizowane będą działania skierowane do rybołówstwa morskiego, do podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą oraz przetwórstwem ryb, a także do instytucji naukowo-badawczych, organizacji rybackich i szeroko pojętych organizacji publicznych. Obecnie opracowywane jest 11 rozporządzeń, które określą zasady i tryb przyzwania pomocy z działań uruchamianych w ramach tego programu. Wiceminister K. Plocke zapowiedział, że komitet sterujący rekomendował uruchomienie dwóch pierwszych działań z tego programu. Będą to rekompensaty dla rybaków, którzy ze względu na ograniczenie połowów dorsza będą mieli 120 dniowe przerwy połowach. Drugie działanie pozwoli udzielać pomocy finansowej armatorom wycofującym się z działalności połowowej.

Informacja opublikowana przez ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

 • Jarosław Sachajko o repolonizacji rynku i spółdzielniach
  Poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ocenia dzisiejsze wyjazdowe spotkanie komisji z rolnikami w Kościerzynie, poświęcone problemom w sprzedaży i opłacalności produkcji ziemniaków i warzyw.
 • Kogo witać ziemniakiem?
  Czy wysypywanie ziemniaków przed posłami to dobry sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec działań Ministerstwa Rolnictwa?
 • Mazowieckie rolnictwo w 2017 r.
  Według Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w czerwcu 2017 r. w województwie mazowieckim było 215,1 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2244,5 tys. ha. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i...
 • W Polsce będzie rolnictwo oparte o GMO i komasację ziemi?
  Adam Tański uważa, że trzeba znaleźć mechanizmy zwiększające tempo przemian agrarnych na polskiej wsi.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.