W środę 30 września upływa termin, w którym podmioty zajmujące się utylizacją powinny złożyć w ARiMR wnioski o dofinansowania takich usług w 2010 r. Drukuj Email
Wtorek, 29 Wrzesień 2009 17:25

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina firmom, które zajmują się utylizacją, że w dniu jutrzejszym, 30 września br. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Wnioski te dotyczącą usług, które będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Agencja dofinansowuje zbiórkę i utylizację padłych sztuk bydła, owiec, kóz, świń lub koni. W tym roku na ten cel w budżecie ARiMR przewidziano 55 mln zl. Dzięki dofinansowaniu z ARiMR rolnicy pokrywają tylko niewielką część kosztów utylizacji padłych zwierząt, a nie płacą za zbiórkę i transport takich sztuk.

Termin naboru wniosków został określony w rozporządzeniua Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (D.U. 22, poz. 121 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii Centrali ARiMR w Warszawie (ul. Żelazna 59) lub przesłać na ten adres pocztą. O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji, a w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego. Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie utylizacji został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa, Pomoc po 01.05.2007 r. – Utylizacja (otwórz)

Do wniosku należy załączyć oryginał:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie takich usług;

 2. wypisu z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Po zweryfikowaniu wniosku Agencja podpisze z podmiotem umowę określającą szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych przyznanych konkretnej firmie. Weryfikacja wniosków będzie dotyczyła w szczególności sprawdzenia ich kompletności i poprawności pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, w tym wielkości planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zbiórki, transportu i unieszkodliwiana padłych zwierząt, w stosunku do realizacji takich usług w 2008 i 2009 r. na obszarze poszczególnych województw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, Agencja na piśmie wskaże firmie zakres koniecznych poprawek lub uzupełnień oraz termin i sposób ich złożenia.

Podmioty utylizacyjne, które podpiszą umowy z ARiMR, będą od 1 stycznia 2010 r. świadczyły na ich podstawie usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych sztuk bydła, owiec, kóz, świń lub koni z dofinansowaniem ze środków Agencji. W związku z tym, że umowy zostaną zawarte w najbliższych miesiącach, limit środków finansowych, jaki zostanie rozdysponowany w ramach tych umów, będzie uzależniony od zaawansowania prac nad projektem budżetu państwa na 2010 r. w dniu zawierania umów i wysokości środków przewidzianych w tym projekcie na dofinansowanie kosztów utylizacji.

 

Informacja opublikowana przez Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

 • Rosja: Produkcja mleka od stycznia do czerwca br.wzrosła o 1,6 proc.
  Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wielkość produkcji mleka we wszystkich kategoriach gospodarstw wyniosła 15,52 mln ton, czyli o 1,6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2017 r.
 • Program Manitou Reduce z nowymi funkcjami
  Projekt Reduce, portal internetowy stworzony przez firmę Manitou w w 2013 r. ,właśnie został rozszerzony o kilka nowych ciekawych funkcji, które mogą okazać się przydatne nie tylko dla obecnych ale także nowych klientów firmy.
 • Czerń zbóż obniża jakość ziarna
  Czerń zbóż to nie tylko brzydki, czarny łan. Grzyby powodujące tę chorobę obniżają wartość technologiczną ziarna, a kiedy leży ono w magazynie, szybko rozwijają się na nim pleśnie.
 • Preparaty do walki z zarazą
  Wśród wielu chorób atakujących uprawy ziemniaka dominującą jest zaraza ziemniaka. Choroba spowodować może obniżenie plonu bulw odmian wrażliwych (poniżej 4 w skali 9-stopniowej) nawet o 70 proc., a przy braku chemicznej ochrony - nawet uniemożliwić zebranie jakiegokolwiek plonu.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.