Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego Drukuj Email
Wtorek, 15 Wrzesień 2009 11:37

Rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, do których oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja przyznała do końca lipca br. ośmiu współpracującym z nią bankom ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych i w ten sposób zaspokoiła w pełni zapotrzebowanie zgłoszone przez te banki. Według ostrożnych szacunków kwota ta pozwoli udzielić kredytów na łączną kwotę 3,74 mld zł. Tymczasem do końca lipca br. banki udzieliły rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego takich kredytów na kwotę przekraczającą jedynie 659 mln zł.

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, zgodnie ze swoimi procedurami i oceną wiarygodności kredytobiorcy oraz w ramach przyznanego przez ARiMR limitu akcji kredytowej. Rolnicy nie powinni mieć kłopotu z uzyskaniem kredytu z dopłatą zważywszy, że do końca lipca banki wykorzystały w niespełna 20% otrzymane w tym roku limity akcji kredytowej.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., Banku BPH Spółka Akcyjna, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A. i MR Bank S.A.

Preferencyjne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może wynosić mniej niż 2%  w skali roku. Banki mogą udzielać w br. kredytów tak oprocentowanych w ramach następujących linii:

 1. kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (Symbol nIP),

 2. kredyt na zakup użytków rolnych (Symbol nKZ),

 3. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (Symbol nMR),

 4. kredyt na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) (Symbol nGR),

 5. kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu (Symbol nNT),

 6. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Symbol nOR),

 7. kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) (Symbol nGP),

 8. kredyt w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” (symbol nBR10),

 9. kredyt w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” (symbol nBR13),

 10. kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” (symbol nBR14),

 11. kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” (symbol nBR15),

 12. dwie linie kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - kredyt inwestycyjny (Symbol nKL01) i kredyt obrotowy (Symbol nKL02).

Rolnicy oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą przeznaczyć kredyty m. in. na:

-   zakup budynków i budowli lub budowę i przebudowę budynków i budowli, a także na remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-   zakup użytków rolnych, z tym, że od 1 stycznia 2010 r. można przeznaczyć na to nie więcej niż 10% kwoty kredytu,

-   zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-   zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,

-   wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (koszty grodzenia, budowy wiat),

-   budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

-   zakup komputerów i oprogramowań ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, w tym programów księgowych.

Natomiast właściciele zakładów przetwórstwa produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty m. in. na:

-   budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,

-   zakup maszyn lub urządzeń do magazynowania, przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,

-   zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

-   zakup specjalistycznych środków transportu do dostaw surowca lub zbytu produktów.

Kwota kredytu udzielonego rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo nie może być większa niż 4 mln zł. Nie może też przekraczać 80% wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym, a w przypadku kredytu na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) jest to 90% wartości inwestycji, a dla kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa (nOR) nawet 95% wartości inwestycji.

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą otrzymać kredyt nie większy niż 8 mln zł. Kwota udzielonego kredytu nie może być większa niż 70% wartości inwestycji. Wysokość kredytu udzielonego na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych nie może przekraczać 70% wartości i nie może być wyższa niż 8 mln zł.

W przypadku kredytów klęskowych kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie 100% nakładów (wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany). Kredyty preferencyjne należy rozliczyć w całości, z wyjątkiem kredytu klęskowego obrotowego gdzie wystarczające jest udokumentowanie 50% kwoty kredytu.

Maksymalny okres spłaty kredytu w zależności od linii kredytowej wynosi
od 4 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lub 3 lata.

Przy ubieganiu się o kredyt objęty dopłatami ARiMR do jego oprocentowania należy:

 1. przygotować plan inwestycji (nie dotyczy linii nKL02),

 2. złożyć w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji i kompletem innych załączników określonych przez Agencję lub wymaganych przez bank, a w przypadku kredytów z linii nKL01 i nKL02 dołączyć również opinię wojewody zawierającą określenie zakresu i wysokości szkód.

Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt mogą posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji, który dostępny jest na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce „pomoc krajowa”.

Informacja opublikowana przez Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

 • Targi Agtotech 2018 w zimowej aurze
  Wczoraj tj. 16 marca kilka minut po godzinie 10-tej odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech. Mimo zimowej aury, hale targowe są pełne zwiedzających. Jak zwykle dopisali też wystawcy – maszyn rolniczych różnej maści jest co...
 • KE: Eksport wieprzowiny z UE był niższy w styczniu 2018 r
  Eksport wieprzowiny z UE w styczniu 2018 r. wyniósł około 325,7 tys. ton (masa tuszy), co stanowiło o 5,4 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesiącem w zeszłym roku.
 • Unia Warzywno-Ziemniaczana: Cieszą nas rozmowy z rządem, ale poczekajmy na efekty
  W czwartek (15.03) protestujący pod Sieradzem producenci ziemniaków i warzyw przedstawili swoje postulaty w Ministerstwie Rolnictwa. Mimo to zaplanowane na piątek (16.03) protesty pod Sieradzem i Kaliszem nie zostały odwołane. Na drogi wyszło ponad 200 rolników.
 • Bat NA czy DLA myśliwych?
  Specustawa dotycząca zwalczania ASF rodziła się pod silną presją spowodowaną szybkim postępem wirusa w głąb kraju. Jeszcze zanim ujrzała światło dzienne, budziła silne kontrowersje, lecz w stanie "wyższej konieczności" nikt nie śmiał czepiać się szczegółów. A jak mówi ludowa mądrość,...

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.