Bardzo dobre wiadomości dla rolników-konferencja prasowa w Ministerstwie Rolnictwa Drukuj Email
Piątek, 02 Kwiecień 2010 09:23

Bardzo dobre informacje dla polskich rolników usłyszeli dziennikarze przybyli 31 marca br. na konferencję prasową do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wzięli udział Minister Rolnictwa Marek Sawicki, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej oraz podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak. Konferencja była poświecona głównie tegorocznym planom naborów wniosków o udzielenie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz podsumowaniu dotychczasowych efektów pracy ARiMR.

Prezes Agencji Tomasz Kołodziej podkreślił, że już około 99% rolników, otrzymało płatności bezpośrednie za 2009 r. Zostały jeszcze do realizacji wnioski, które wymagają wyjaśnienia. Zaznaczył, że to bardzo dobry wynik, bo już na trzy miesiące przed określonym w przepisach terminem realizacji dopłat bezpośrednich, przypadającym na koniec czerwca, ARiMR wywiązała się z tego obowiązku. Ten doskonały wynik plasuje Polskę w roli unijnego lidera w realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. Nikt w Europie szybciej i sprawniej nie wypłaca tych dopłat.

Kontynuując temat dopłat bezpośrednich Prezes przypomniał, że od 15 marca br. przyjmowane są wnioski o przyznanie takich płatności w 2010 r. Dotychczas biura powiatowe przyjęły 100 tys. takich wniosków. Prezes zwrócił uwagę, że w tym roku wniosek został uproszczony, bo na jednym formularzu można ubiegać się o 12 rodzajów płatności m.in. o dopłaty z tytułu ONW czy też płatności z "Programu rolnośrodowiskowego". Dzięki temu nie trzeba wielokrotnie wypełniać w różnych wnioskach tych samych danych, co stanowi z całą pewnością ułatwieniem dla rolników, ale także dla Agencji, bo jej pracownicy nie bedą tracić czasu na wielokrotne sprawdzanie tych samych danych w różnych dokumentach. Prezes prosił, aby rolnicy nie czekali ze złożeniem wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do ostatniej chwili. 

Drugim, jak podkreślił Prezes Tomasz Kołodziej, ważnym zadaniem ARiMR jest PROW 2007 - 2013. Budżet tego Programu wynosi 17,2 miliarda euro, a do tej pory, Agencja wypłaciła z tego programu 13,7 mld zł. W pierwszym kwartale tego roku przekazane zostało na konta bankowe rolników 2,5 mld zł, co jak podkreślił Prezes, jest najlepszym wynikiem, bo w historii ARiMR w żadnym innym kwartale nie wypłacono tak dużej kwoty. Prezes zwrócił uwagę, że mówiąc o realizacji PROW 2007 - 2013 trzeba traktować sprawę całościowo. To znaczy nie można skupiać się tylko na wypłaconych już przez Agencję pieniądzach, ale również trzeba wziąć pod uwagę pieniądze, które są już "zakontraktowane" w podpisanych przez ARiMR umowach i wydanych decyzjach, a jest ich około 30 mld zł. Do tego jak wyjaśnił Prezes, doliczyć trzeba pieniądze, które należy zabezpieczyć dla rolników podejmujących długoterminowe zobowiązania. Jednym z nich jest wsparcie dla rolników gospodarujących na tzw. obszarach ONW. Składając wniosek o przyznanie takiej pomocy rolnik zobowiązuje się, do prowadzenia działalności na takich gruntach przez 5 lat. To z kolei sprawia, że ARiMR musi dla niego "zabezpieczyć" w tym okresie właśnie taką płatność. Ponieważ o dopłaty z tytułu ONW ubiega się około 750 tys. rolników, to kwota w budżecie PROW 2007 - 2013 jaką trzeba zabezpieczyć dla nich wynosi około 10 mld zł. Kolejne 10 mld zł trzeba "zarezerwować" na realizację tzw. działań delegowanych wdrażanych przez Samorządy Wojewódzkie, Agencję Rynku Rolnego czy Fundacje Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Z obliczeń wynika, że stosując obowiązujący obecnie przelicznik euro na złotówki ARiMR ma do rozdysponowania  z budżetu PROW jeszcze około 20 mld zł.

Część tych środków zostanie uruchomiona w tym roku począwszy od drugiego kwartału. Wtedy bowiem ARiMR planuje rozpoczęcie przyjmowania wniosków na "Korzystanie z usług doradczych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Prezes zwrócił uwagę, że szczególnie te dwa ostatnie działania mają bardzo duże znaczenie dla przeobrażenia polskiej wsi. Dzięki takiemu wsparciu rolnicy, członkowie ich rodzin czy domownicy, mogą podejmować dodatkową nierolniczą działalność i czerpać z niej dodatkowe dochody. Dzięki temu obszary wiejskie mają dużą szansę na pozytywne zmiany, bo powstaną tam firmy świadczące usługi w infrastrukturze, czy też innych usługach. Jest to niewątpliwie duża szansa na rozwój polskiej wsi. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Marek Sawicki, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i nowe miejsca pracy na wsi można się spodziewać, że na terenach tych zaczną się osiedlać lekarze, prawnicy, czy przedsiębiorcy.

Także w drugiej połowie roku czeka ARiMR dużo wytężonej pracy. W trzecim kwartale planowane jest uruchomienie wsparcia dla "młodych rolników" oraz powiązany z nim nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych. O tych dwóch działaniach mówił również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Wiadomością, która z pewnością ucieszy rolników jest to, że Komisja Europejska zgodziła się na podwyższenie z 50 tys. zł do 75 tys. zł kwoty wsparcia dla "młodych rolników". Ponadto "młodzi rolnicy" z województw, gdzie średnia wielkość gospodarstw jest wyższa niż średnia krajowa, aby otrzymać wsparcie będą mogli rozpocząć prowadzenie gospodarstwa o wielkości średniej krajowej, a nie jak poprzednio średniej wojewódzkiej, która w paru regionach jest bardzo wysoka.

Na "Renty strukturalne" wygospodarowane zostało 320 mln euro. Według oceny Ministra Marka Sawickiego wystarczy to na przyjęcie około 6 tys. wniosków. Minister zapowiedział, że kryteria naboru wniosków będą zmierzały do tego, aby powstawały duże gospodarstwa rolne mogące konkurować na rynku rolnym krajowym i unijnym. Dotychczas stosowane zasady przyznawania takiej pomocy nie przyniosły takiego skutku i nie zmieniły w istotny sposób struktury agrarnej gospodarstw rolnych.

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zapowiedziane zostało uruchomienie kolejnych dwóch działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Są to dwa działania inwestycyjne, które wśród rolników i przedsiębiorców cieszą się bardzo dużą popularnością. Jak podkreślił Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, Agencja jest gotowa na przyjmowanie nowych wniosków o udzielenie wsparcia z PROW 2007 - 2013.

Minister Marek Sawicki poinformował też na konferencji, że Unia Europejska pracuje nad Strategią Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i na razie nie przewiduje się żadnych ograniczeń zarówno w realizacji dotychczasowych zobowiązań jak również w przewidywanych w przyszłości. Unia Europejska chce natomiast jeszcze bardziej powiązać Wspólną Politykę Rolną i Politykę Spójności ze Strategią 2020. Przewiduje się więc nie tylko wspieranie działań mających na celu zapewnienie Europie i każdemu z państw UE bezpieczeństwa żywnościowego,ale także innych przedsięwzięć, które mają służyć m.in. ochronie środowiska naturalnego, zwiększeniu produkcji tzw. zielonej energii, ograniczeniu emisji CO2. Nowa strategia ma służyć także temu, żeby wieś nie była tylko miejscem produkcji żywności a stawała się miejscem gdzie mieszkają ludzie różnych zawodów, którzy nie muszą mieszkać w wielkich miastach, które mają kłopoty komunikacyjne i inne. Rozważana jest też możliwość rozszerzenia dotychczasowych działań finansowych wspierających sektor rolno-spożywczy, czyli wprowadzenia poza dopłatami bezpośrednimi i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dopłat regulujących funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i handlu o co zabiega m.in. Hiszpania-obecnie przewodząca Unii. We wszystkich tych trzech obszarach nie udało się jeszcze osiągnąć kompromisu. Polska jest bardzo aktywnym uczestnikiem rozmów i przewodzi grupie państw, które uważają, że dotychczasowy "historyczny" system dopłat należy zmodyfikować a zwłaszcza wyrównać płatności we wszystkich państwach by można było mówić o równej konkurencji. "Polityka rozwoju" obszarów wiejskich ma też pomagać w rozwiązywaniu problemu zapewnienia żywności w skali całej kuli ziemskiej a dopłaty do rolnictwa nie służą tylko rolnikom, bo są one również rekompensatą za ochronę środowiska, dziedzictwa kulturalnego, pomagają rozwiązywać problemy społeczne, a także zapewniają wszystkim konsumentom tanią żywność.

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia z PROW 2007-13 w 2010 roku przedstawia się następująco:

W II kwartale 2010 roku ARiMR  będzie przeprowadzony nabór wniosków  w ramach działań:

- Korzystanie z usług doradczych,
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 
W trzecim kwartale 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków na następujące działania:
 - Ułatwianie startu młodym rolnikom,
 - Renty strukturalne.
Z kolei na przełomie trzeciego i czwartego kwartału Agencja przewiduje nabór wniosków na działania :
 - Modernizacja gospodarstw rolnych
 - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
  - Poprawa i rozwój infrastruktury rolnictwa i leśnictwa.
We wrześniu 2010 roku będzie można składać wnioski na działanie:
- Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej.

Tak zwane Lokalne Grupy Działania będę mogły składać wnioski w trzecim kwartale tego roku a chętni do udziału w "Szkoleniach zawodowych dla zatrudnionych  w rolnictwie  i leśnictwie": w drugim lub trzecim kwartale 2010 roku. Z kolei nabór wniosków na działanie: "Odnowa i rozwój wsi" - odbywać się będzie zgodnie z decyzjami poszczególnych samorządów i jak się przewiduje ruszy w drugim kwartale   2010 roku.

 

Informacja Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

 • Jarosław Sachajko o repolonizacji rynku i spółdzielniach
  Poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ocenia dzisiejsze wyjazdowe spotkanie komisji z rolnikami w Kościerzynie, poświęcone problemom w sprzedaży i opłacalności produkcji ziemniaków i warzyw.
 • Kogo witać ziemniakiem?
  Czy wysypywanie ziemniaków przed posłami to dobry sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec działań Ministerstwa Rolnictwa?
 • Mazowieckie rolnictwo w 2017 r.
  Według Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w czerwcu 2017 r. w województwie mazowieckim było 215,1 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2244,5 tys. ha. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i...
 • W Polsce będzie rolnictwo oparte o GMO i komasację ziemi?
  Adam Tański uważa, że trzeba znaleźć mechanizmy zwiększające tempo przemian agrarnych na polskiej wsi.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.