Od 15 grudnia wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w przetwórstwie oraz w obrocie hurtowym mogą składać także przedsiębiorcy Drukuj Email
Wtorek, 15 Grudzień 2009 10:32

Blisko 300 mln zł z puli środków przewidzianych w tym roku na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” jest nadal do wykorzystania w uzupełniającym naborze wniosków, który ARiMR uruchomiła 17 listopada. Przez blisko miesiąc wnioski były przyjmowane jedynie od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz od podmiotów utworzonych przez powyższe grupy. Od 15 grudnia wnioski w tym naborze mogą składać również przedsiębiorcy inwestujący w rozwój przetwórstwa spożywczego. Przyznana pomoc może wynieść maksymalnie do 20 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007-2013, a minimalna nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Limit środków przewidziany w 2009 r. na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wynosi około 1,315 mld zł. Do tej pory Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 468 wniosków na to działanie, z tego 17 złożyły, w okresie od 17 listopada do 11 grudnia br., grupy producentów i podmioty przez nie utworzone. Grupy zainteresowane uzyskaniem pomocy finansowej na wspólne inwestycje chcą przede wszystkim budować lub modernizować magazyny zbożowe oraz przechowalnie ziemniaków i innych płodów rolnych. We wnioskach złożonych od 15 do 21 kwietnia w pierwszym tegorocznym naborze oraz od 17 listopada do 11 grudnia w naborze uzupełniającym, inwestorzy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości 1,022 mld zł. Wykorzystuje to w blisko 78% limit środków przewidziany w 2009 r. na to działanie. Należy tu podkreślić, że każdy podmiot uprawniony do ubiegania się o pomoc, a więc grupa producentów i przedsiębiorca z sektora rolno spożywczego, składając wniosek w najbliższych dniach ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania o jakie wystąpi. Wnioski na to działanie będą przyjmowane do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2009 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnego limitu, lecz nie później niż do 31 grudnia 2009 r.

Wniosek o przyznanie pomocy na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, finansowanego z PROW 2007-2013, można  złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji. W przypadku Lubuskiego oraz Podlaskiego OR, wnioski przyjmowane są w siedzibach „Biur wsparcia inwestycyjnego” tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim i w Białymstoku. Termin uruchomienia uzupełniającego naboru wniosków na to działanie został zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, Tomasza Kołodzieja, opublikowanym 2 listopada br. na stronie internetowej ARiMR oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Rzeczpospolita”).

O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedażą hurtową produktów rolnych, a także ich usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć raz w roku na każde przedsiębiorstwo lub na jego wyodrębnioną organizacyjnie część. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a także kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji. ARiMR zrefunduje od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tego typu kosztów kwalifikowanych. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć podmioty prowadzące działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które są grupą producentów rolnych, wstępnie uznawaną grupą producentów rolnych lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, a także w przypadku, gdy podmioty takie zajmują się przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne. Także w przypadku gdy mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa kupią na podstawie umów podpisanych z grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą lub organizacją producentów owoców i warzyw co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych mogą również liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PPROW na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.), dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Więcej informacji na temat działania „Zwiększanie wartości dodanej …” uzyskać można  w OR ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84, czynnej siedem dni w tygodniu od godz. 7 do 21.

Informacja Departamentu Komunikacji Społecznej
 

Rolnicze wieści

 • Demonstracja w związku z ASF na Agrotechu
  Chociaż kieleckie targi Agrotech to przede wszystkim miejsce, w którym rolnicy mogą poznać oferty najważniejszych producentów maszyn rolniczych, to jak bumerang powrócił na nich temat afrykańskiego pomoru świń.
 • Zaprawianie owsa – jest kilka zmian
  Tak jak i pozostałe zboża kłosowe także owies potrzebuje ochrony w okolicach wschodów. Zapewnić to może tylko dobrze dobrana zaprawa. Jest to tym bardziej ważne, gdyż w owsie nadal nie ma żadnych zarejestrowanych fungicydów nalistnych.
 • Targi Agtotech 2018 w zimowej aurze
  Wczoraj tj. 16 marca kilka minut po godzinie 10-tej odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech. Mimo zimowej aury, hale targowe są pełne zwiedzających. Jak zwykle dopisali też wystawcy – maszyn rolniczych różnej maści jest co...
 • KE: Eksport wieprzowiny z UE był niższy w styczniu 2018 r
  Eksport wieprzowiny z UE w styczniu 2018 r. wyniósł około 325,7 tys. ton (masa tuszy), co stanowiło o 5,4 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesiącem w zeszłym roku.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.